aqüicultura

f
Aqüicultura

Cria, multiplicació i cultiu d’espècies aquàtiques, animals i vegetals, amb finalitats comercial, alimentària, medicinal, domèstica o d’esbarjo.

Es realitza en el medi natural en què es troben els organismes aqüícoles o bé en instal·lacions especialment adaptades. En qualsevol cas, per tal d’optimar la producció, s’exerceix un control sobre l’espècie mateixa (selecció, reproducció, aspectes sanitaris i nutritius, etc.) i també sobre el medi (control de les variables fisicobiològiques de l’aigua, creació de basses, gàbies, tancats, etc.). L’aqüicultura, a més d’una importància comercial creixent permet l’estudi dels ecosistemes de les diferents espècies i, de vegades, constitueix un ajut per al repoblament dels medis naturals. Segons els organismes que són objecte de cultiu, es distingeix entre piscicultura (peixos), mitilicultura (musclos), astacicultura (crustacis), ostreïcultura (ostres), algicultura (algues), etc.