Auschwitz

Nom alemany amb què és coneguda la ciutat polonesa d’Oświęcin al sud-est de Katowice, on a l'abril de 1940 els nazis construïren diversos camps de concentració.

L'àrea en què es trobaven aquests camps ocupava uns 40 km2 i fou delimitada després de la invasió de Polònia pel Tercer Reich. Els presoners eren primer civils polonesos i soldats russos, però des del 1941, que es convertí en camp d’extermini sota la direcció de Rudolf Höss, hi foren destinats sobretot jueus (90%). Els presoners eren meticulosament classificats segons l’origen i altres particularitats (jueus, gitanos, homosexuals, Testimonis de Jehovà, etc.).

Auschwitz constava, bàsicament, de tres camps: A I-Base, A II-Birkenau i A III-Monowitz. Als dos primers hi havia les cambres de gas on els presoners eren assassinats en massa, entre 1,1 i 1,5 milions segons les estimacions més fiables, i els crematoris. La capacitat de les cambres de gas podia arribar als 2.000 morts per hora i, després de diverses provatures, s'hi utilitzà el gas Zyklon B de manera sistemàtica. A banda, cal afegir-hi gairebé mig milió de víctimes mortes a conseqüència de la fam, les malalties i els experiments mèdics dirigits per Josef Mengele. El camp de Monowitz era destinat sobretot a treballs forçats per a la indústria alemanya, juntament amb la majoria de la quarantena de camps secundaris construïts a la zona circumdant. Auschwitz fou alliberat per les tropes soviètiques el 27 de gener de 1945 (posteriorment declarat Dia Internacional de l’Holocaust), que hi trobaren tan sols uns 7.000 supervivents.

El camp de concentració d’Auschwitz fou la principal instal·lació per a dur a la pràctica el pla d’extermini dels jueus i altres pobles i col·lectius considerats infrahumans pel règim nazi, pla conegut amb el nom de Solució final, aprovat per Adolf Hitler i concebut i dissenyat principalment pel cap de les SS Heinrich Himmler, el qual n'assumí la direcció general. El 1947 s'hi establí un museu per a preservar la memòria de l’horror del règim nazi, contra l’antisemitisme i contra la incitació a l’odi envers qualsevol col·lectiu humà, però no fou fins el 2009 que es creà una fundació que n’assegurà la viabilitat econòmica a través de les aportacions de donants (bàsicament Alemanya, els Estats Units, Polònia, Àustria, França, la Gran Bretanya i Israel). El 27 de gener de 2015 es commemoraren els 70 anys de l’alliberament d’Auschwitz.