Banc Sabadell

Centre corporatiu de Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès

© Banc Sabadell

Entitat bancària constituïda el 1881 per membres del gremi de fabricants i d’altres corporacions patronals de Sabadell, amb un capital inicial de 10 milions de pessetes.

Estretament lligat a la indústria tèxtil llanera, entre el 1882 i el 1906 es dedicà a la compra i venda de llana, activitat que també portà a terme a través d’una sucursal a Buenos Aires (1891-94). Defensà els interessos llaners prop del govern, especialment per mitjà de Joan Sallarès i Pla. El seu creixement s’inicià arran dels avantatges de la nova ordenació bancària del 1962. Des de l’any 1999 el president de l’entitat és Josep Oliu i Creus. Cotitza en borsa des de l’abril del 2001, i al juliol del 2004 s’incorporà a l’IBEX 35.

A l’Estat espanyol ha dut a terme una política d’expansió a través d’adquisicions i societats filials i participades, que l’han portat a convertir-se en un dels bancs més rendibles de l’Estat. És la primera entitat bancària catalana pels dipòsits i volum de negoci, posició que comparteix amb CaixaBank, l’antecessora del qual, la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, fou primer accionista del Banc Sabadell en 2001-06 a canvi del Banco Herrero, del qual aquest any vengué les participacions. El desembre del 2003 l’entitat adquirí el Banc Atlàntic, integració que acabà amb la creació del Banc Sabadell Atlàntic al llarg del 2004. El 2006 adquirí el Banco Urquijo. Encapçalat des del 2007 per Jaume Guardiola, nomenat aquest any conseller delegat, i Josep Oliu, que juntament amb la presidència assumia també funcions executives, continuà l’estratègia d’expansió: l’any 2008 creà la immobiliària Solvia que, afectada per la bombolla del sector, fou venuda al cap de deu anys. Entre el juny del 2010 i l’abril del 2011 completà la integració amb el Banco Guipuzcoano mitjançant un intercanvi de bons i accions, bé que amb el manteniment de la marca diferenciada. El desembre del 2011 el Banco de España adjudicà al Banc Sabadell la Caixa d’Estalvis del Mediterrani, intervinguda des del juliol pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB). Un any més tard (desembre del 2012) formalitzà un acord amb Banco Mare Nostrum per a la compra de Caixa d’Estalvis del Penedès, amb la qual incrementava substancialment la seva presència a Catalunya i Aragó. L’abril del 2013 li fou adjudicat el Banco Gallego, també intervingut pel FROB.

L’estratègia d’internacionalització se centrà, al principi, a formalitzar acords específics amb entitats estrangeres per tal de tenir presència en altres països i poder assessorar la seva clientela, però gradualment adoptà una estratègia més agressiva. A Europa, l’any 2000 s’alià amb el Banco Comercial Português, del qual esdevingué el primer accionista, però posteriorment ha orientat la seva expansió al continent al mercat britànic: l’abril del 2013 tancà un acord per adquirir el negoci del britànic Lloyds Bank Limited a canvi de l’1,8% de les accions. El juny del 2015 comprà a Lloyds la participació al TSB Banking Group, del qual passà a controlar-ne el 81,2%. Als Estats Units l’entrada fou gradual a partir de l’obertura d’una primera oficina l’any 1993 a Miami (Florida), on creà una branca internacional dedicada a la banca corporativa i a la banca privada per a particulars i empreses, principalment als EUA i a l’Amèrica Llatina. El 2007 adquirí el Transatlantic Bank de Miami i el juliol del 2009 tancà un acord pel qual adquiria la totalitat del Mellon United National Bank, amb seu també a Miami. El juliol del 2010 obrí la principal filial en aquesta ciutat sota la marca Sabadell United Bank, que el 2017 vengué per 967 milions d’euros al conglomerat multiestatal Iberiabank Corporation. Tanmateix, continuà l’activitat a Florida. El 2012 obrí la primera oficina de representació a Nova York. Des de l’oficina de Miami es coordina la xarxa d’oficines de representació de Banc Sabadell a Amèrica que, a més de Nova York, inclou Caracas, Bogotà, São Paulo, Santo Domingo i Lima. A banda, des del 1991 manté oficina de representació i la societat financera d’objecte múltiple (SOFOM) Sabadell Capital a Ciutat de Mèxic. El 2015 obtingué llicència bancària, i el 2016 inaugurà oficines a la capital mexicana i a Monterrey.

L’octubre del 2017 anuncià el trasllat del domicili social a Alacant, adduint la incertesa produïda pel conflicte entre els governs català i espanyol. Pressionat per les directives del Banc Central Europeu i del Banc d’Espanya favorables a les fusions per a la creació de grans entitats, dugué a terme negociacions amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es trencaren el novembre del 2020. En un escenari de fortes caigudes de beneficis en tot el sector bancari per l’impacte de la crisi financera del 2008, de les transformacions tecnològiques i de la pandèmia de la COVID-19, entre altres factors, l’entitat reestructurà la seva cúpula: el desembre del 2020 anuncià la retirada d’Oliu de les funcions executives (conservant, però, la presidència) i la substitució del conseller delegat Jaume Guardiola per César González-Bueno.

El juliol del 2021 deixà de tenir filial a Andorra, Banc Sabadell d’Andorra, després de vendre el seu 51% d’accions a MoraBanc. Al juny del 2022 Bank of America es convertí en el primer accionista del Banc Sabadell, amb una participació del 6,3%.