batoïdeus

hipotremats
m
pl
Ictiologia

batoïdeus Rajada (Raja clavata)

© Fototeca.cat

Subordre de peixos selacis que comprèn individus de dimensions mitjanes, amb el cos molt aplanat dorsiventralment, de colors foscs al dors i blanc al ventre.

Les aletes pectorals són grosses i poc diferenciades del tronc. La regió caudal és reduïda; damunt la cua hi ha les aletes imparelles, llevat de l’anal, que desapareix. Algunes espècies posseeixen òrgans elèctrics. Solen tenir denticles dèrmics al dors, on també tenen els ulls, i darrere d’aquests, els espiracles. Són peixos bastant sedentaris; els individus d’algunes espècies solen habitar als fons de sorra o de fang, mig colgats talment que només en sobresurten els ulls i els espiracles. És un grup ric en espècies, distribuïdes per totes les mars; habiten en general els fons litorals, a no gaire profunditat. Comprèn, entre d’altres espècies, les rajades i les tremoloses. Els batoïdeus també reben el nom d'hipotremats.