bicicleta pública

f
Transports

Bicicleta multiusuari de titularitat pública que ofereix una xarxa completa de punts de recollida i retorn, generalment a canvi d’una subscripció.

El Bicing n’és un exemple.