Caixa d’Estalvis de Catalunya

Caixa d’Estalvis Provincial de la Diputació de Barcelona

Institució creditícia, fundada el 1926 per la Diputació de Barcelona sota la denominació de Caixa d’Estalvis Provincial de la Diputació de Barcelona.

El seu àmbit inicial era la província. Per acord del consell d’economia de la Generalitat republicana augmentà la seva jurisdicció a tot Catalunya, amb el nom de Caixa d’Estalvis de la Generalitat. El 1939 recuperà la seva antiga denominació, que es convertí en l’actual el 1977. El seu creixement ha estat sostingut, aprofitant les possibilitats d’obertura de noves oficines. Des del 1990 és la segona caixa de Catalunya i fins el 2005 ho fou dels Països Catalans. El 1984 adquirí la Pedrera, seu des del 1987 de la Fundació Caixa Catalunya, dedicada a la difusió de l’art i la cultura. Dins l’obra social ha creat també les fundacions Territori i paisatge (1997), que té com a objectiu la preservació dels espais naturals, Un sol món (2000), dedicada als sectors més marginals de la població, i Viure i conviure (2001), per a la vellesa i els discapacitats. Antoni Serra i Ramoneda en fou president des del 1984 fins al març del 2005, en què fou rellevat per Narcís Serra i Serra. El 2008, Adolf Todó, fins aleshores director general de la Caixa d’Estalvis de Manresa, substituí Josep Maria Loza (1998-2008) com a director general. El gener del 2010 els actius de l’entitat sumaven 61.540 milions d’euros. Aquest mateix any, en el marc del procés de concentració de les caixes d’estalvi impulsat pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, aprovà la fusió amb la Caixa d’Estalvis de Tarragona i la Caixa d’Estalvis de Manresa. La nova entitat, que al setembre adoptà el nom de Catalunya Caixa, començà a operar l’u de juliol de 2010 amb Todó com a director general.