Caixa d’Estalvis de Manresa

Entitat financera domiciliada a Manresa i constituïda el 1865.

Amb una clara vocació comarcal, el 2007, el nombre d’oficines era de 155 i el d’empleats de 844. Entre les iniciatives més destacades de l’entitat, cal esmentar les Jornades d’Economia de la Catalunya Central (des del 1996) i l’espai didàctic i de lleure Món Sant Benet, centrat en el monestir de Bages, inaugurat el 2007. El gener del 2010 els actius de l’entitat sumaven 6.505 milions d’euros. Aquest mateix any, en el marc del procés de concentració de les caixes d’estalvi impulsat pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, aprovà la fusió amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya i la Caixa d’Estalvis de Tarragona. La nova entitat, que adoptà el nom de Catalunya Caixa, començà a operar l’u de juliol de 2010.