Camillo de Lellis

Camil de Lel·lis

(Bucchianico di Chieti, els Abruços, 1550 — Roma, 14 de juliol de 1614)

Eclesiàstic italià, fundador dels camil.

Militar al servei de Castella fins el 1574, intentà d’entrar a l’orde caputxí (1575, 1579), però li ho impedia una nafra inguarible a la cama. El 1584, ordenat ja de sacerdot i guiat per Felip Neri, agrupà entorn seu un grup de sacerdots i es dedicà a l’apostolat i a l’assistència dels malalts. Fou canonitzat el 1746 i declarat patró del personal auxiliar hospitalari. És venerat als Països Catalans amb el nom de Camil de Lel·lis. La seva festa se celebra el 18 de juliol.