cingles de Bertí

Cingles de Bertí (Vallès)

© Fototeca.cat

Cinglera situada al N del Vallès, entre Sant Feliu de Codines i el Figueró i Montmany, i, seguint la direcció S-N, a l’W del Congost, fins a Centelles, ja a la plana de Vic.

Dóna nom a un conjunt de relleus que formen part de la Serralada Prelitoral Catalana, entre la depressió del Vallès i els relleus de la Depressió Central Catalana. Una gran falla aprofitada pel Congost separa aquesta serra del massís del Montseny; a l’oest, en canvi, resta unida topogràficament i estructuralment als cingles de Gallifa. Culmina, al nord, al puig Oriol (980 m) i, sobre la cinglera, al Puig Fred (947 m). El relleu és caracteritzat per la successió de cuestas determinades per l’alternança de materials (calcaris i margues, principalment) que es posen de manifest per una sèrie esglaonada de tossals: el graó de Puiggraciós (807 m), turó d’en Cuspinera i serra de Castellar, modelat sobre les calcàries del Triàsic; el del cantell dels cingles de Bertí, sobre la calcària de l’Eocè mitjà; i el del serrat de la Codina i del castell de Centelles, modelat sobre les margues i els gresos de l’Eocè superior.

La xarxa hidrogràfica, tributària del Besòs i de la riera de Tenes, s’engorja profundament (Sots Feréstecs, gorges d'el Fai). La vegetació assenyala el trànsit entre la zona mediterrània de l’alzinar i la submediterrània de la roureda.

El poblament, localitzat ja en època romana al llarg del Congost i a la fossa del Vallès, tendí a establir-se en època preromana i a l’alta edat mitjana a la part més alta, on actualment tendeix a desaparèixer (les antigues esglésies rurals de Montmany, Bertí i Sant Miquel Sesperxes són abandonades). Una pista comunica Sant Martí de Centelles, al pla de la Garga, amb l’Ametlla del Vallès vorejant el cingle, el desnivell del qual salva pel grau Mercader, prop del santuari de Puiggraciós.

Aspecte dels cingles de Bertí

© C.I.C. - Moià

Els cingles de Bertí han estat el límit tradicional de les demarcacions civils i eclesiàstiques de Vic i de Barcelona. Part dels cingles són inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural, i comprèn una extensió total de 1.598,5 ha corresponents als municipis de Sant Quirze Safaja (Moianès), Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells (Vallès Oriental).