Conferentia Club

Associació cultural fundada a Barcelona el 1929 amb el propòsit d’interessar l’alta societat barcelonina en els temes culturals per mitjà de conferències pronunciades per intel·lectuals de prestigi internacional.

Era patrocinada per Francesc Cambó i la presidí Isabel Llorach, amb Joan Estelrich de secretari. Hi feren conferències André Maurois, José Ortega y Gasset, el comte Keyserling, Pere Bosch i Gimpera, entre d’altres, en l’idioma del conferenciant. Deixà d’actuar durant la guerra civil de 1936-39. El 1947 remprengué les activitats, amb Carles Soldevila de secretari, però la mort dels seus iniciadors n'interrompé la continuïtat.