Consell Insular de Mallorca

Consell insular de l’illa de Mallorca.

Han estat presidents Jeroni Albertí i Picornell (1979-1983, per la Unión de Centro Democrático i 1983- 1987 per Unió Mallorquina); Joan Verger i Pocoví (1987-1991 i 1991-1995) per Alianza Popular (des del 1999 Partido Popular), Maria Antònia Munar i Riutort (1995-1999; 1999-2003 i 2003-2007) per Unió Mallorquina i Francina Sorís (2007-2011), del Partit Socialista de les Illes Balears. Des del 2011 n'és presidenta Maria Salom, de PP. És integrat per 33 diputats.