criptobrànquids

m
pl
Herpetologia

Família d’amfibis urodels integrada per individus de grans dimensions, de cos cilíndric i deprimit, que es caracteritzen per posseir fenedures branquials durant l’estat adult.

Una espècie notable d’aquesta família és la salamandra gegant del Japó (Megalobatrachus japonicus), que pot atènyer els 160 cm de llargària.