Criterion

Revista trimestral de filosofia en català, fundada i dirigida pel caputxí Miquel d’Esplugues i publicada a Barcelona (1925-36).

Aplegà materials per a l’estudi de la història de la filosofia catalana i, en menor escala, establí contactes amb nous corrents ideològics. L’orientació, catòlica i flexible, era una síntesi de tomisme, seny, franciscanisme i balmesianisme. En foren col·laboradors, entre d’altres, N. Balthasar, E. Longpré, J.H. Probst, R. Bizzani, Bartomeu Xiberta, Joan B. Manyà, Pere M. Bordoy i Torrents, Joan Tusquets i Basili de Rubí.