Editorial Columna

Editorial creada a Barcelona el 1985 per Miquel Alzueta, Alfred Sargatal, Àlex Susanna, Antoni Tàpies-Barba i Ricard Badia.

Dirigida per Miquel Alzueta, el seu ventall de publicacions és molt ampli, i comprèn, col·leccions diverses, traduccions, clàssics, llibres per a l’ensenyament, novel·la, poesia, assaig, etc. S'ha associat amb altres editorials, especialment amb Enciclopèdia Catalana (1991) en diverses iniciatives editorials. El 1999 fou adquirida per Editorial Planeta i el 2006 passà a ser un segell d’Edicions 62. Convoca diversos premis, entre els quals destaca Columna Jove (1993) i 23 d’Abril (2002).