Editorial Planeta

Empresa editorial fundada a Barcelona el 1950 per José Manuel Lara Hernández.

En un principi es dedicà a la publicació de novel·la en castellà en col·leccions com “Autores Españoles e Hispanoamericanos” (1952), “Clásicos Contemporáneos” (1964), etc. Posteriorment es destacà en l’edició de llibres de consulta i enciclopèdies, entre les quals cal esmentar les versions castellanes del Grand Larousse Encyclopédique (1969-72) i del Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse (1987-90) francesos. L’any 1974 començà a publicar la col·lecció “Ramon Llull” en català.

De tendència fortament expansiva, posseeix nombroses empreses filials i des del 1965 té una important presència en el món editorial sud-americà. Ha dut a terme nombroses adquisicions d’editorials, de les quals ha preservat la independència dels segells entre les quals Ariel i Seix Barral (1982) i el 50% d'Edicions Destino (1989), que adquirí totalment el 1996. Juntament amb Larousse adquirí l’editorial Espasa-Calpe (1991), amb Agostini (amb la qual s’associà el 1984), l’editorial nord-americana D. F. Collier (1993) i, el 1999 Columna, l’editorial portuguesa Publicaçoes Dom Quixote i el 50% de l’editorial Altaya.

Ha instituït diversos premis literaris d’importància: des del 1951 atorga anualment un premi de novel·la en castellà (premi Planeta), dotat amb l’import més alt de les lletres hispàniques, i el 1980 reprengué la convocatòria del premi de novel·la catalana Ramon Llull, iniciada el 1968, premi que organitzà i finançà conjuntament amb el govern d’Andorra (2007-2010) i la Fundació Ramon Llull (2011-2012), per a reprendre'l novament en solitari.

Convoca, a més, els premis Ateneo de Sevilla (des del 1969), Espejo de España (des del 1975) i el Planeta Internacional (1991), per a l’Amèrica Llatina, entre molts altres i vinculats a les editorials que ha anat incorporant successivament. El 1992 creà la Fundación José Manuel Lara, amb l’objectiu de promoure, fomentar i protegir la cultura andalusa. El 1999, amb la compra de la cadena RKOR s’introduí per primer cop en el mitjà radiofònic i el 2000 participà amb la Universitat Oberta de Catalunya en l’establiment de la primera universitat virtual en castellà.

Aquesta expansió contínua, així com la diversificació creixent en activitats poc o gens relacionades amb l’edició de llibres portaren en 1999-2000 a la creació del Grup Planeta.