El Diluvio

Portada d’un número d' El Diluvio

© Fototeca.cat

Diari en castellà, republicà i anticlerical, molt popular a Barcelona per les campanyes contra l’administració municipal i per la sistemàtica oposició a tot.

Contradictori i escandalós, aconseguí d’ésser un dels periòdics de més venda de la ciutat. Continuador d' El Telégrafo , sortí per primera vegada el 10 de febrer de 1879 i fou editat fins el 25 de gener de 1939. Havia estat fundat per Manuel de Lasarte, i fou propietat de la seva família, a la qual pertanyien Ferran Patxot i Manuel Busquets, entre d’altres. En fou director, per més de 30 anys, Jaume Claramunt. Hi col·laboraren la majoria d’escriptors republicans (Robert Robert, Conrad Roure, Claudi Ametlla, Màrius Aguilar, Àngel Samblancat, Antoni Feliu i Codina, Valentí Almirall, Ramon Sempau, Valentí Camp). Durant set anys (1904-11) edità el setmanari El Diluvio Ilustrado .