Esquerra Republicana

Denominació alternativa, de caràcter genèric, que Esquerra Republicana de Catalunya adoptà el 1992.

Recollida en la modificació dels estatuts del partit aquest any, el canvi de denominació obeïa a una nova organització territorial amb quatre demarcacions autònomes: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), Esquerra Republicana (Esquerra) per a les Illes Balears i les Pitiüses i Esquerra Republicana Occitana (Esquerra) per a l’Aran.