fagàcies

fagáceas (es), Fagaceae (en)
f
pl
Botànica

Família de fagals que consta d’unes 600 espècies, pròpies, sobretot, dels països temperats de l’hemisferi nord.

Són arbres o arbusts monoies, de fulles simples i alternes, de flors apètales, les masculines en aments o glomèruls i les femenines solitàries o en petits grups, i de fruits nuciformes embolcats per una cúpula.

Fagàcies més destacades

Castanea sativa castanyer
Fagus sylvatica faig
Nothofagus sp faig austral
Quercus sp (caducifolis) roure, aglaner, glaner
Quercus borealis roure americà
Quercus canariensis roure africà
Quercus coccifera garric, coscoll, coscolla, garritx
Quercus cerrioides roure cerrioide
Quercus valentina roure de fulla petita o roure avlencià, gal·ler
Quercus ilex alzina, aglaner, alzinera, aulina, glaner
Quercus ilex ssp ilex alzina de fulla llarga
Quercus ilex ssp rotundifolia alzina de fulla curta, carrasca
Quercus X morisii surolí, alzina surera, surí
Quercus velutina roure negre
Quercus petraea roure de fulla gran
Quercus pubescens roure martinenc
Quercus pyrenaica roure reboll
Quercus robur roure pènol
Quercus suber surera, alzina surera, suro