gihadisme

m
Política

Moviment fonamentalista islàmic que inclou grups i organitzacions islamistes partidaris d’un estat teocràtic regit per la xaria i que, a més, utilitzen la violència com a mitjà gairebé únic per a aconseguir-lo.

La designació, poc precisa però emprada abundantment en els mitjans de comunicació,  té l’origen en la interpretació més bel·licista del concepte alcorànic del gihad. El gihadisme és el resultat de l’evolució d’alguns moviments del  fonamentalisme islàmic sorgits al final del segle XIX i al principi del segle XX, com ara el salafisme o el wahhabisme, que propugnaven un “retorn a l’islam” com a reacció als canvis introduïts pel predomini occidental. Generalment hom restringeix la designació a l’islam sunnita, bé que entre algunes organitzacions xiïtes, com ara Ḥizb Allāh, el recurs a la violència és també habitual. El terme començà a utilitzar-se en alguns conflictes al final dels anys setanta, com ara la insurgència antisoviètica a l’Afganistan, però adquirí difusió des dels atemptats de l’onze de setembre de 2001, associat inicialment a Al-Qā‘ida. Els anys següents ha estat aplicat a organitzacions afins d’arreu del món islàmic i també d'altres llocs del món on s’ha establert una població musulmana numèricament important, com ara l’Europa occidental. Aquestes organitzacions apliquen sistemàticament el terrorisme per a la consecució dels seus fins. Cal esmentar-ne, a més d’Al-Qā‘ida,

Al-Šabāb, Boko Haram i Al-Qā‘ida del Magrib Islàmic al continent africà, els talibans al Pakistan I l’Afganistan i l’Estat Islàmic. Tot i que l'activitat del gihadisme es localitza en territoris històricament islàmics o bé en zones veïnes en les quals existeix un conflicte amb sectors importants de població musulmana (Kenya, Nigèria), des dels atemptats de l'onze de setembre del 2001 els successius atacs en Estats europeus  (atacs de l'onze de març de 2004 a Madrid, del 7 de juliol de 2005 a Londres, del 7 de gener de 2015 a París) han contribuït a fer créixer l'alarma pel que hom considera una amenaça al nucli del món occidental agreujat, a més, pel gran nombre de ciutadans en aquests països d'origen o de fe musulmana, alguns dels quals han esdevingut agents actius del gihadisme.