Goscons

Escut de la família Goscons

© Josep Regas Ardevol

Llinatge originari de la vall de Goscons, situada en el Montnegre i actualment inclosa en el terme municipal d’Arenys de Munt.

Els membres d’aquest llinatge hi posseïren una antiga casa forta i ostentaren drets jurisdiccionals sobre una extensa zona del Maresme i el Vallès Oriental. Està documentat que ostentaren la castellania de la fortalesa de Montpalau, sota el domini dels vescomtes de Cabrera, i que posseïren els senyorius de Sacreu i de la quadra de Goscons.

La branca troncal d’aquesta estirp s’extingí al segle XIII amb Brunissenda de Goscons, filla de Tomàs i Ferrara de Goscons, en emmanillar l’any 1266 Pere d’Arquer. Els seus descendents passaren a anomenar-se Arquer de Goscons, assumint els privilegis i les dignitats dels seus antecessors.

Altres branques s’estengueren per la resta de la corona catalanoaragonesa durant la Reconquesta.

Bibliografia

La societat rural a Catalunya en temps feudals. Aventí i Puig, Mercè. Editorial Columna, Barcelona 1996

Vilamajor 872-1299.  Aventí i Puig, Mercè. Editorial Ausa, Barcelona 1999

Castells medievals i torres de guaita del Maresme. Del Campo Jordà, Ferran. Edicions Brau, Figueres 1998

Els cognoms del Maresme. Canal i Moré, Adrià. Editorial Sirius, Barcelona 1997

Nobiliari del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya. Bru de Sala, Lluís, i Fluvià, Armand de. Editorial Joventut, Barcelona 1998