gramínies

poàcies, gramíneas (es), Gramineae (en)
f
pl
Botànica

Conreu de civada

© Xevi Varela

Família de glumiflores constituïda per plantes típicament herbàcies, anemòfiles, de tiges fistuloses, dites canyes.

Les fulles consten de limbe, generalment llarg i estret, de beina, que envolta la tija, i de lígula petita expansió laminar situada a la zona d’unió del limbe amb la beina, de vegades absent o substituïda per un rengle de pèls. Les flors són quasi sempre hermafrodites, constituïdes normalment per tres estams, un ovari unilocular amb un sol primordi seminal, dos estils amb estigmes plomosos i dues esquames diminutes, anomenades lodícules o glumèl·lules. Les flors són protegides per dues bràctees, anomenades glumel·les; la glumel·la inferior o lemma és membranosa o coriàcia, i la glumel·la superior o pàlea és fina i delicada. Una flor o unes quantes, amb les bràctees, formen una espícula o espigueta, la qual és protegida per dues bràctees anomenades glumes. Les espícules són reunides alhora en panícules, raïms o espigues. El fruit és una cariopsi. És una família cosmopolita que consta d’unes 4000 espècies i que té molta importància en la constitució dels prats, les sabanes i les estepes, i en agricultura, amb els cereals.

Gramínies destacades
Nom científic Nom vulgar
Aegilops ovata traiguera
Aegilops triuncialis blat bord
Agrostis sp agrostis
Alopecurus sp cua de guineu
Alopecurus myosuroides cua de guineu
Ammophila arenaria borró
Ampelodesma mauritanicum càrritx, carcera
Anthoxanthum odoratum gram d'olor, agram d’olor
Arrhenatherum elatius fromental
Arundo donax canya, canyer
Avena barbata, A. fatua, A. sterilis cugula
Avena sativa civada, avena
Bambusa sp bambú, canya d’Amèrica
Brachypodium phoenicoides fenàs de marge, fenal, canyola
Brachypodium ramosum llistó, cerverol, fenal, fenàs
Briza sp belluguet, bellugadís
Briza maxima belluguet gros, arracades
Briza media belluguet mitjà
Briza minor belluguet petit
Bromus sterilis margall llarg
Bromus mollis cua de guilla
Bromus rigidus estripa-sacs, trapa-sacs
Coix lacryma-jobi llàgrimes de Job
Cynodon dactylon gram, agram
Dactylis sp dactilis
Dendrocalamus giganteus bambú de Ceilan
Digitaria sanguinale forcadella
Echinochloa crus-galli panissola
Erianthus ravennae sesquera
Festuca sp festuca
Festuca eskia gesp
Festuca gautieri o F. scoparia ussona
Festuca supina festuca supina
Holcus sp holcus
Hordeum distichum ordi palmell, pàlmula
Hordeum hexascticum, H. vulgare ordi
Hordeum murinum margall, pèl de ca, espigadella
Hyparrhenia hirta albellatge, fenal de bou
Imperatia cylindrica sisca, xisca
Lagurus ovatus cua de ca
Lolium perenne raigràs
Lolium temulentum juli, zitzània
Lygeum spartum espart bord, albardí
Mischantus sinensis eulàlia
Molinia coerulea molínica
Nardus stricta pèl caní, pèl de gos
Oryza sativa arròs
Oryzopsis miliacea fenàs de canonet
Panicum miliaceum mill
Paspalum distichum gram d'aigua
Pennicillaria spicata panís negre
Phalaris canarienis escaiola
Phleum pratense cua de rata
Phragmites australis canyís, canya borda, canya-xiula, senill
Phyllostachys sp bambú groc
Poa sp poa, pèl de bou, pèl de ca
Poa annua poa anual
Poa bulbosa poa bulbosa
Poa pratensis poa de prat
Polypogon monospeliensis pesosa, cua de rata
Saccharum officinarum canya de sucre, canya dolça, canyamel
Secale cereale sègol, sègal, sègle
Sesleria sp seslèria
Setaria sp cerreig, panissola, xereix, xerrell
Setaria glauca cerreig d’aresta groga, xereix miller
Setaria italica panís, cua de guilla, trepó
Setaria verticillata cerreig aferradís
Setaria viridis cerrreig verd
Sorghum halepense canyota
Sorghum vulgare melca
Sorghum vulgare ssp saccheratum melca dolça
Spartina sp espartina
Stipa capensis rompsac
Stipa pennata pelaguer plomós, nebulosa, plomes
Stipa tenacissima espart
Trisetaria flavescens fromental petit
Triticum sp blat
Triticum aegilopoides espelta silvestre
Triticum aestivum blat xeixa, blat candial, blat comú, forment, xeixa
Triticum compactum blat compacte
Triticum compositum blat del miracle
Triticum dicoccoides pisana silvestre
Triticum dicoccum pisana, espeta bessona
Triticum durum blat dur
Triticum fastuosum blat d’aresta groga
Triticum gaertnerianum blat pintat, blat rossí
Triticum hybrenum blat tosell, blat escuat, blat reniu
Triticum linnaeanum blat de coure, blat bancal
Triticum monococcum, T. spelta espelta
Triticum persicum blat de Pèrsia
Triticum polonicum blat polònic
Triticum sphaerococcum blat esferococ
Triticum turgidum blat bojal, blat del miracle, blat d’eriçó, blat gros
Vulpia myuros pèl de boc
Zea mays blat de moro, moresc, blat de l’Índia, dacsa, millot, panís, panís de l’Índia