hidrozous

m
pl
Zoologia

Classe de l’embrancament dels cnidaris que comprèn les formes més primitives d’aquests.

Tant les formes solitàries com les colonials poden ésser lliures (planctòniques) o viure fixades en un substrat (bentòniques). Normalment hi ha alternança entre les formes de pòlip i de medusa. Les hidromeduses es caracteritzen per la presència d’un vel estès entre les vores de l’ombrel·la i del manubri, i són sempre de dimensions petites. Els hidrozous són presents en tots els ambients aquàtics.

Famílies i representants més importants de la classe dels hidrozous

subclasse dels hidroïdeus ordre dels caliptoblasts família dels campanulàrids Campanularia sp
Obelia sp
família dels lafoèids Lafoeidae sp
família dels sertulàrids Aglaophenia sp
Sertularia sp
Sertularella sp
ordre dels gimnoblasts superfamília dels capitats Eudendrium ramosum arbret
Tubularia messembryantheum
superfamília dels filífers Bougainvillea sp
Chlorohydra sp, Hydra sp, Pelmatohydra sp i afins hidra
subclasse dels hidrocoral·laris Hidroactinia sp
Millepora sp
subclasse dels sifonòfors ordre dels calicòfors difíids Dyphes sp
monofíids Monophyes sp
polifíids Polyphyes sp
ordre dels pneumatòfors subordre dels disconants disconèctids Pysalia sp born de vela, fragata portuguesa
Velella sp barqueta de Sant Pere
subordre dels sifonants auronèctids Auronectes sp
subclasse dels traquilins ordre de les narcomeduses Cunarcha sp
Limnacnida sp
ordre de les traquimeduses Craspedacusta sp
Lyriope sp