Howard

Llinatge noble anglès que té per genearca el jurista William Howard, del final del segle XIII.

La família té diverses branques: els ducs de Norfolk, els comtes d’Arundel, de Carlisle, d’Effingham, de Northampton i de Suffolk. Thomas Howard (~1473-1554), tercer duc de Norfolk, reprimí la rebel·lió d’Irlanda. Era oncle d’Anna Bolena i de Caterina Howard, i, en ésser executada aquesta, caigué en desgràcia i fou empresonat. Henry Howard (~1517-47), fill de l’anterior, era comte de Surrey i capità dels exèrcits anglesos. Fruí uns quants anys de la confiança d’Enric VIII, però, esdevingut sospitós, fou condemnat a mort i executat. Conreà la poesia i introduí el vers lliure en la poètica anglesa, i se’n guarda una versió dels llibres II i IV de l’Eneida. Charles Howard (1536-1624), almirall i comte de Nottingham, menà l’esquadra anglesa que derrotà l’Armada Invencible (1585) i prengué Cadis (1596). Fou ambaixador extraordinari a Madrid de Jaume I d’Anglaterra per ratificar la pau concertada el 1605 amb l’ambaixador del govern de Madrid, Juan de Tassis.