Instituto Cervantes

IC (sigla)

Institució pública espanyola creada el 1991 per a la promoció i l’ensenyament del castellà i la difusió internacional de la cultura que hi és associada, que inclou tant la desenvolupada a l’Estat espanyol com la hispanoamericana.

La seu és a Madrid i a Alcalá de Henares. Té com a activitats principals l’organització de cursos de llengua castellana (i també de les llengües cooficials de l’Estat espanyol); l’expedició de diplomes de llengua castellana per a estrangers del Ministeri d’Educació i Cultura (Diplomas de Español como Lengua Extranjera, DELE) i la convocatòria i l’elaboració dels exàmens per a la seva obtenció; la creació i l’actualització de mètodes d’ensenyament del castellà i la formació del professorat; l’impuls de programes i d’activitats de difusió del castellà, en col·laboració amb altres institucions; el suport als hispanistes, i, també, el subministrament de material didàctic i informació cultural a través de biblioteques, publicacions i suports electrònics i internet.

Com a òrgans de govern disposa d’un patronat que indica les línies generals que cal seguir i és constituït per una presidència d’honor que ocupa el rei d’Espanya; una presidència executiva a càrrec del president del govern d’Espanya, i una junta de vocals elegits entre representants destacats de l’àmbit cultural de l’Estat espanyol i Hispanoamèrica, de les reials acadèmies, de nombroses universitats i d’altres institucions.

Els òrgans de govern inclouen el consell d’administració, integrat per representants del patronat i de diferents ministeris —Educació i Cultura, Economia i Afers Estrangers— i un director nomenat pel consell de ministres, al qual corresponen les principals tasques executives i de representació. Col·labora amb nombroses institucions, tant en l’àmbit estatal com internacional, com ara la Comissió Europea i el Consell d’Europa, i té convenis i manté vincles amb institucions similars, entre d’altres, amb l’Institut Ramon Llull. Amb aquesta institució, l’Etxepare Euskal Institutua i el Consello da Cultura Galega l’IC signà un acord de col·laboració el maig del 2020. Amb una vigència de quatre anys prorrogables, l’acord estableix un marc de cooperació per a promoure les diferents cultures i llengües pròpies de l’Estat espanyol. Al final de la segona dècada del segle XXI, l’IC tenia una setantena de delegacions repartides arreu del món.

N’han estat directors Nicolás Sánchez-Albornoz (1991-96), Santiago de Mora-Figueroa (1996-99), Fernando Rodríguez Lafuente (1999-2001), Jon Juaristi (2001-04), César Antonio Molina (2004-07), Carmen Caffarel (2007-12), Víctor García de la Concha (2012-17) i Juan Manuel Bonet (2017-18). Des del 2018 ocupa el càrrec Luis García Montero.

El 2005 rebé el premi Príncipe de Asturias de comunicació i humanitats, compartit amb l’Instituto Camões, el Goethe-Institut, l’Alliance Française, la Società Dante Alighieri i el British Council, institucions similars de difusió de les llengües i cultures respectives.