Joaquim Muns i Albuixech

(Barcelona, Barcelonès, 25 de juny de 1935 — Barcelona, Barcelonès, 2 de novembre de 2015)

Economista i advocat.

Féu estudis de dret i ciències econòmiques i empresarials a la Universitat de Barcelona (1958-59), on es llicencià; més tard, es doctorà en economia (1972). Amplià estudis a la London School of Economics. Dedicat a l’ensenyament, fou professor de teoria econòmica a l’ Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE) i professor d’economia (1968-73) i catedràtic d’Organització Econòmica Internacional (1973-78) a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Autònoma de Barcelona  i catedràtic Jean Monnet d'Integració Europea de la Universitat de Barcelona.

A partir de 1965, féu recerca i s’especialitzà en temes econòmics sobre els països llatinoamericans, camp en el qual es començà a ocupar a propòsit de la seva intervenció en el Fons Monetari Internacional (FMI). Ocupà diversos càrrecs internacionals: professor adjunt a l’Escola de Relacions Internacionals de l’American University de Washington; professor adjunt, també, a l’Institut Monetari Internacional i assessor econòmic del ministeri d’economía espanyol i dels governs de l’Equador i del Vaticà i de la Generalitat de Catalunya. Conseller del Banc d’Espanya (1994-2004), ocasionalment també assessorà els governs de Costa Rica, Veneçuela, Nicaragua, Mèxic entre d’altres. Economista del FMI (1965-68), del 1978 al 1980 en fou director executiu. Del 1980 al 1982 fou director executiu del Banc Mundial. En 1987-89  fou diputat al Parlament Europeu.

Autor de més d'un centenar de llibres i articles, sobretot d’economia internacional, dins de la seva obra publicada, cal remarcar Industrialización y crecimiento de los païses en desarrollo (1972), fonamentalment sobre l’experiència a l’Amèrica Llatina, Historia de las relaciones de España y el Fondo Monetario Internacional 1958-1982. Veinticinco años de economía española (1986), Euro y globalización: los grandes retos de la economía española (1999) i Lecturas de integración económica. La Unión Europea (2005). Col·laborà sovint a la premsa diària. Membre de l’Institut d’Estudis Catalans des del 1987 (Secció de Filosofia i Ciències Socials), fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi (1984), el premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (1995), el premi d’economia Rey Juan Carlos (2008) i el Memorial Ramon Trias Fargas 2012.