Juan de Lanuza y Ximénez de Urrea

(Saragossa?, 1564 — Saragossa, 21 de desembre de 1591)

Juan de Lanuza en el cadafal, oli de Victoriano Balasanz (1886, Ajuntament de Saragossa)

Justícia d’Aragó (1591).

Esdevingué justícia d’Aragó per mort del seu pare Juan de Lanuza y d’Espés. En ocupar el càrrec denegà, al·legant contrafur, l’entrada a Saragossa de l’exèrcit reial amb motiu dels aldarulls provocats pel trasllat, de la presó del justícia a la de la inquisició, del secretari reial Antonio Pérez. Fou empresonat, amb el comte d’Aranda i el duc de Vilafermosa, i decapitat. Fou exaltat com un màrtir de la defensa dels furs d’Aragó, sobretot al segle XIX. Després d’ell, el càrrec esdevingué un simple ofici reial (justícia).