lemuriformes

m
pl
Mastologia

Subordre de mamífers de l’ordre dels primats que inclou els tupaioïdeus, els lorisoïdeus i els lemuroïdeus.