litosfera

litosfera (es), litosphere (en)
f
Geologia

Capa de la Terra que s’estén de la superfície terrestre fins a l’astenosfera; comprèn, doncs, tota l’escorça i una part del mantell superior.

La seva gruixària varia des d’uns 70 km sota els oceans fins a uns 150 km sota els continents. És un conjunt rígid capaç de resistir elevades pressions sense deformar-se i és fragmentada en un conjunt de blocs d’extensió desigual anomenats plaques litosfèriques , segons la tectònica de plaques.