madeixa sense cap ni centener

f
Indústria tèxtil

Madeixa sense aquests elements (cap i centener) i, per tant, difícil de debanar.

Generalment s’embulla i es fa malbé.