Nikolaus Ludwig Zinzendorf

(Dresden, 26 de maig de 1700 — Herrnhut, 9 de maig de 1760)

Reformador alemany, comte de Zinzendorf.

Educat a Halle, centre del pietisme, i a Wittemberg (1717-19), per pressions familiars es dedicà a la vida pública. Acollí els germans bohemis a la seva propietat de Herrnhut (Berthelsdorf) el 1727, i, després de renunciar als seus càrrecs, s’instal·là a la seva proximitat (Berthelsdorf) i procurà de portar-los cap al pietisme, on creia que podien unir-se totes les confessions cristianes. Davant les dificultats, optà per ordenar-se de pastor. Perseguit pels luterans ortodoxos, que aconseguiren el seu exili (1736), fou ordenat de bisbe (1737), i visità les Antilles i Pennsilvània, on organitzà els germans moravians, nom que rebé des d’aleshores la branca pietista dels germans bohemis (germà bohemi). En tornar-ne (1749), es retirà a Herrnhut.