Núria Rafel i Fontanals

(Barcelona, Barcelonès, 1954)

Arqueòloga i prehistoriadora.

Es formà sota el mestratge de Joan Maluquer de Motes i Miquel Tarradell a la Universitat de Barcelona, on es doctorà en geografia i història l’any 1986. Fou cap de la Secció d’Inspecció Tècnica i Programació del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (1980-83) i col·laboradora tècnica del Servei d’Arqueologia a Lleida (1983-87). És professora titular de prehistòria a la Universitat de Lleida. Ha estat directora del Museu d’Arqueologia de Catalunya (2005-07).

El seu treball de recerca s’ha centrat en l’estudi de les poblacions protohistòriques de Catalunya, sobretot a la zona de l’Ebre. Entre les seves publicacions cal esmentar La necròpolis del Coll del Moro de Gandesa: les estructures funeràries (1989) i La necròpolis del Coll del Moro de Gandesa. Els materials (1991).