procediment LD

procediment Linz Donawitz

m
Tecnologia

Procediment d’obtenció d’acer per oxidació del ferro colat; aquesta oxidació és feta per mitjà d’un corrent d’oxigen pur que hom injecta per la part superior d’un convertidor, el qual té un revestiment interior magnèsic recobert amb dolomia.

Aquest procediment, que és una variant del de Bessemer, fou emprat per primera vegada el 1948 a les ciutats de Linz i Donawitz.