proser

m
Cristianisme

Llibre de la litúrgia romanofranca que conté les proses .

En els manuscrits van unides gairebé sempre les proses a les col·leccions de trops (trop), formant tropers-prosers. Els tropers-prosers catalans més antics conservats són dos manuscrits de la primera meitat del s XII i escrits per a ús de les catedrals de Vic (conservat a la Biblioteca Capitular de Vic) i de Girona (conservat a la Bibliothèque Nationale de París).