Rāma

Setena encarnació de Viṣhṇu, segons l’hinduisme.

Heroi central del Rāmāyaṇa, fou adorat com a déu suprem als Upanishad més tardans i com a déu salvador als Purāna. El seu culte figura entre els principals del N de l’Índia i, a diferència del de Kriṣhṇa, mai no ha degenerat en formes llicencioses. En algunes sectes (Rāmānuja, Rāmānanda) la seva devoció és indispensable per a atènyer l’alliberament (moksa).