ripuari
| ripuària

f
m
Història

Membre d’una fracció del poble franc establerta a la riba del Rin.

És un dels dos grans grups en què —segons la historiografia clàssica— es dividí a mitjan s IV el poble franc. L’altre és el sali. Llur dret és conegut com la llei ripuària (~540).