Rosetta

Rašīd (ar)

Ciutat d’Egipte, 63 km al NE d’Alexandria.

Fundada el 870 a l’emplaçament d’una antiga ciutat, fou fins a l’inici del segle XIX el port principal d’Egipte. Centre comercial agrícola. És famosa per la pedra de Rosetta, una estela de granodiorita descoberta el 1799 per l’oficial francès André Joseph Boussard (o Bouchard).