Sió

Turó occidental de Jerusalem on la tradició situa el Cenacle i la tomba de David.

Originàriament designà la fortalesa dels jebuseus a la banda oriental del turó, entre el Tiropeu i el Cedró. Més tard indicà la muntanya del temple i el mateix temple i, per extensió, tota la ciutat (la ‘filla de Sió’), els seus habitants i tot el poble d’Israel (els ‘fills de Sió’), expressions aplicades per la tradició cristiana a l’Església.