Sistema Europeu de Bancs Centrals

Institució formada pel Banc Central Europeu i els bancs centrals dels estats membres de la Unió Europea, tant si formen part de l’euro com si no.

Vigent a partir de la tercera fase de la Unió Econòmica i Monetària, coexisteix amb l’Eurosistema, que comprèn el Banc Central Europeu i els bancs centrals que tenen l’euro com a moneda. Fou establert l’1 de juny de 1998, i les seves funcions són les de definir i executar la política monetària europea, realitzar els canvis de divises, posseir i gestionar les reserves oficials, i promoure el funcionament fluïd del sistema de pagaments amb l’objectiu de promoure l’estabilitat dels preus. Al llarg de la seva existència, el Banc Central Europeu ha tendit cada vegada més va a incorporar més funcions dels bancs centrals estatals, entre les quals hi ha la de supervisió (novembre del 2014).