transformacions de Lorentz

En la teoria de la relativitat, formulació matemàtica que dona la correspondència entre les coordenades x, y, z, t d’un sistema de referència inercial S i un altre S’ de coordenades x’, y’, z’, t’.

El segon sistema es mou amb una velocitat v rectilínia i uniforme respecte al primer i al llarg de l’eix x. Les transformacions de Lorentz són:

c essent la velocitat de la llum. Si en aquestes relacions hom fa v / c → 0, és a dir, si hom considera velocitats v molt inferiors a la de la llum, obté les fórmules de transformació de Galileu de la mecànica clàssica (principi de relativitat de Galileu). Si les transformacions de Lorentz són aplicades a obtenir la transformació d’un segment definit per la diferència x 1 - x 2 de les coordenades de dos punts, en passar a x’ 1 - x’ 2 resulta:

És a dir, com més gran sigui la velocitat v del sistema mòbil respecte al S, més petit es veu el segment en el sistema mòbil. Aquest fenomen és anomenat contracció de Lorentz-FitzGerald.