Treball

Diari aparegut a Barcelona el 21 de juliol de 1936, editat pel comitè d’enllaç dels partits obrers catalans que, l’endemà mateix, constituïren el Partit Socialista Unificat de Catalunya .

Continuador, en certa manera, del setmanari Justícia Social-Octubre, es confeccionava als tallers, requisats, del diari catòlic El Matí. Inicialment portava el subtítol de Diari dels treballadors de la ciutat i del camp, però ha estat sempre l’òrgan central del PSUC. Suspesa la seva publicació el 25 de gener de 1939, amb l’entrada imminent de les tropes franquistes a Barcelona, reaparegué clandestinament cap a 1942-43, imprès primer a l’exterior i després a l’interior, amb periodicitat i característiques tècniques molt diverses. Durant l’etapa 1946-47 en fou director Joaquim Puig i Pidemunt, afusellat per aquest motiu el 1949. Des de l’abril de 1977 es publica de nou dins la legalitat i en forma de setmanari. N'han estat directors Joan Busquets (1977-81), Andreu Claret (1981-82), Joan Sanjuan (1982-84) i Jordi Guillot (des del 1984). Té un tiratge de 3500 exemplars i publica un resum en llengua castellana.