treponema

Treponema sp (nc.)

m
Biologia

Gènere de bacteris de l’ordre de les espiroquetals, de la família de les treponematàcies, els representants del qual són dotats d’espires.

Al microscopi òptic són visibles in vivo sense cap tinció prèvia, gràcies a la refringència que presenten sobre fons negre. Són anaerobis estrictes i paràsits obligats de l’home i altres animals, la qual cosa fa difícil llur cultiu experimental. N'hi ha moltes espècies, patògenes per a l’home: el treponema pàl·lid (T.pallidum) és l’agent causant de la sífilis en l’home, directament transmissible als antropoides i als conills, T.pertenue és l’agent del pian i T.carateum és l’agent de la pinta.