vell creient

m
Cristianisme

En l’Església russa, nom donat també al membre del Raskol.