vertebrats

craniotes
m
pl
Zoologia

Embrancament de cordats en els quals el notocordi és reemplaçat per una columna vertebral, constituïda per os o cartílag amb un crani a l’extrem anterior.

Són carateritzats pel fet d’ésser recoberts per un tegument format per una epidermis exterior, d’epiteli estratificat procedent de l’ectoderma, i un derma intern o còrion, de teixit conjuntiu que deriva del mesoderma; pel fet de presentar l’endoesquelet constitutiu format per la columna vertebral, amb el crani, arcs viscerals, cintures de les extremitats i dos parells d’apèndixs articulars; pel fet de tenir els músculs fixats a l’esquelet per a efectuar els moviments, el sistema digestiu complet, situat en posició ventral respecte a la columna vertebral i proveït de glàndules digestives grosses, com ara el fetge i el pàncrees, i el sistema circulatori, constituït per un cor ventral, de dues a quatre cambres, un sistema vascular sanguini, tancat, amb artèries, venes i capil·lars, un líquid sanguini que conté glòbuls blancs i vermells i uns arcs aòrtics dobles que uneixen les aortes ventral i dorsal i envien ramificacions a les brànquies en els vertebrats aquàtics, mentre que en les terrestres, en lloc d’aquest sistema d’arcs aòrtics, hi ha un sistema pulmonar i un de general; pel fet de tenir el celoma ben desenvolupat i en gran part ocupat per les vísceres; pel fet de presentar el sistema excretor constituït per un parell de ronyons, de tipus opistonefrós o metanefrós, proveïts de conductes per a expulsar els productes finals del catabolisme cel·lular cap a la cloaca o forat urinari; pel fet de tenir l’encèfal dividit típicament en cinc vesícules; pel fet de presentar deu o dotze parells de nervis cranials amb funcions tant motores com sensitives, un parell de nervis espinals per a cada miòtom primitiu i un sistema nerviós autònom que regula les funcions involuntàries dels òrgans interns; i pel fet de tenir un sistema endocrí de glàndules escampades per tot el cos, els sexes generalment separats (de manera que cada sexe conté dues gònades, proveïdes de gonoductes, que duen els seus productes a la cloaca o a obertures especials prop de l’anus), el pla del cos format típicament per cap, tronc i cua postanal, eventualment amb existència d’un coll en les formes terrestres

Sistemàtica de l’embrancament dels vertebrats

sèrie dels agnatostomats
superclasse dels àgnats classe dels ciclòstoms o ostracoderms
classe dels osteostracis*
classe dels anàspids*
classe dels heterostarcis*
classe dels celolèpids
sèrie dels gnatostomats
superclasse dels peixos classe dels placoderms subclasse dels acantodis*
subclasse dels artrodirs*
subclasse dels antiarcs o pterictis*
classe dels condrictis o elasmobranquis subclasse dels selacis
subclasse dels holocèfals
classe dels osteïctis subclasse dels actinopterigis
subclasse dels braquiopterigis
subclasse dels crossopterigis
subclasse dels dipnous
 
Superclasse dels tetràpodes classe dels amfibis subclasse dels apsidospòndils
subclasse dels lepospòndils
classe dels rèptils subclasse dels anàspids
subclasse dels sinàspids
subclasse dels sinaptosaures
subclasse dels diàpsids
classe dels ocells subclasse dels arqueornites*
subclasse dels neornites
classe dels mamífers subclasse dels prototeris
subclasse dels al·loteris
subclasse dels teris
* grups extingits