Yves Chauvin

(Menun, Bèlgica, 10 d’octubre de 1930 — Tours, 28 de gener de 2015)

Químic francès.

Es graduà a l’Escola de Lió de Física, Química i Electrònica el 1954 i posteriorment treballà a l’Institut Francès del Petroli, del qual fou director de recerca. Investigà sobre diversos processos petroquímics, dels quals destaquen el dimersol, l’alfa-butol i, sobretot, de la metàtesi de les olefines, el descobriment de la qual el féu mereixedor del premi Nobel l’any 2005 (compartit amb Robert H. Grubbs i Richard R. Schrock). Fou membre de l’Acadèmia de Ciències Francesa (1996).