New Music Manchester Group

Grup de músics anglesos (també coneguts com a Manchester Group) que a la dècada del 1950 s’uniren amb l’objectiu de fomentar el coneixement i la interpretació de les obres modernes, especialment les de la Segona Escola de Viena, virtualment absents de la vida musical anglesa.

Els seus integrants foren els aleshores joves compositors Peter Maxwell Davies, Harrison Birtwistle i Alexander Goehr, juntament amb el pianista John Ogdon, tots ells alumnes del Royal Manchester College of Music. Encara que el grup deixà d’existir com a tal relativament aviat, fou d’una gran importància per a poder donar sortida a les inquietuds dels seus membres.