El carbó

La natura del carbó

La denominació de carbó és aplicable a un conjunt de roques sedimentàries d’origen orgànic, formades per acumulació i transformació de restes vegetals en un ambient favorable. El procés de transformació, anomenat carbonització, pot ésser més o menys intens, de manera que determina el tipus de carbó: ens referim sempre al carbó mineral; l’anomenat carbó vegetal és un material obtingut artificialment per combustió parcial d’elements vegetals llenyosos (normalment, fusta d’alzina o de roure), procés que, tanmateix, és comparable en força aspectes al de la carbonització...