El prat de Cabanes-Torreblanca

El prat de Cabanes-Torreblanca constitueix una zona humida en avançat procés de rebliment, fet que ha estat afavorit per les intervencions humanes. Les jonqueres tenen actualment un paper molt important en el seu paisatge vegetal.

Ramon Dolç

El prat de Cabanes-Torreblanca (1.9), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

El prat pantanós de Cabanes-Torreblanca (també conegut com estanys d’Albalat i Miravet) està situat al nord del País Valencià, vora la mar Mediterrània, i és sens dubte una de les majors maresmes valencianes i una de les...