La serra d’Irta i la marjal de Peníscola

La façana litoral de la serra d’Irta és especialment abrupta en el sector nord, on es manifesta en forma de notables penya-segats. Al fons de tot, la població de Peníscola.

Ramon Dolç

La serra d’Irta i la marjal de Peníscola (1.8), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

Situada al nord-est de la província de Castelló, la serra d’Irta representa una de les últimes serres litorals que queda sense edificar des del Llenguadoc fins a Andalusia. Es desenvolupa paral·lela al mar i ocupa el litoral comprès entre el pla de Vinaròs-Benicarló i la...