Els Columbrets

El Montcolobrer, màxima altitud de l’arxipèlag, és situat a l’extrem septentrional de l’illa Grossa; la imatge ha estat presa des del braç del migjorn de l’illa, on s’aprecia el recobriment arbustiu dels salats.

Ramon Dolç

Els Columbrets (1.10), entre els principals espais naturals del litoral català i valencià.

Aproximadament a 60 km a l’est de Castelló de la Plana, els Columbrets formen un arxipèlag d’origen volcànic aparegut al Plioquaternari, fa prop de 5 milions d’anys. Es poden distingir tres agrupaments d’illots: septentrionals (Columbret Gran o Illa Grossa...