L’estany de Banyoles

Perspectiva de la part més estreta de l’estany de Banyoles, que uneix les seves dues meitats. Al sud-oest, dominant les muntanyes properes a l’estany, la serra de Rocacorba.

Ernest Costa

L’estany de Banyoles (1.4), entre els principals espais naturals del sistema transversal.

A la comarca del Pla de l’Estany, al sud dels Pre-pirineus orientals, es localitzen dos conjunts d’estanys corresponents als embuts d’aflorament d’un sistema hidrològic de tipus càrstic. El més important es troba molt a prop de Banyoles i està integrat per un gran estany, el de Banyoles, i una...